Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie inforuje, iż Dyrektor NCBR ogłasza PIERWSZY KONKURS na PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG.
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych1:
  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF:https://osf.opi.org.pl od 15 września do 28 pażdziernika 2016 r. (do godziny 15:00).
Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Galeria

12116561_10205336440478792_239918266_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 12116561_10205336440478792_239918266_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 12162357_10205336438278737_140019966_o