Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję, że od 15 listopada br., wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Do zdobycia jest łącznie 42 mln złotych.

Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania, realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. O środki mogą aplikować uczeni o uznanym na świecie dorobku i oryginalnych osiągnięciach naukowych. Finansowanie można zdobyć na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące  istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji*. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań.

W programie TEAM-TECH można zdobyć finansowanie na projekty B+R związane z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Program TEAM-TECH Core Facility natomiast oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W obu przypadkach przedmiotem projektów zgłoszonych do finansowania powinny być rozwiązania opierające się na wcześniej pozyskanej oryginalnej wiedzy naukowej oraz wpisujące się w zakres KIS. Aby zdobyć grant w tych programach, wnioskodawca musi mieć wybitne doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe. Jeśli wniosek składa jednostka naukowa, obowiązkowa jest także współpraca z partnerem biznesowym.

więcej informacja stronie:

http://www.fnp.org.pl/ruszaja-nabory-do-programow-team-team-tech-i-team-tech-core-facility/

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Galeria

vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12162357_10205336438278737_140019966_o 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 12116561_10205336440478792_239918266_o_0 12116561_10205336440478792_239918266_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126