Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję iż Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach

typ projektu 2.4.1  Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

podtyp projektu  2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z

ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Wnioski można składać od 30 listopada 2016 do 31 stycznia 2017

Więcej informacji na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-7/

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Galeria

vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 12116561_10205336440478792_239918266_o_0 12162357_10205336438278737_140019966_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12116561_10205336440478792_239918266_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0