Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW ogłasza nabór wniosków do II edycji Konkursu na granty przedwdrożeniowe, realizowanego w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
Celem Konkursu jest wyłonienie innowacyjnych rozwiązań, a następnie ich transfer do gospodarki.
W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy SGGW i doktoranci,
którzy posiadają wdrożeniowe wyniki prac badawczo – rozwojowych
.
Dodatkowo punktowane będą projekty, których rezultaty mają pozytywny wpływ na środowisko.
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach jednego grantu wynosi 70 tys. zł brutto.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy wypełnić formularz na stronie internetowej

http://inkubatorplus.sggw.pl/wniosek2/.

Otrzymaną e-mailem kopię wniosku należy wydrukować i złożyć z wymaganymi podpisami
do Organizatora Konkursu – CIiTT SGGW.

Wniosek o wsparcie można składać w terminie
od dnia 8 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. włącznie.

Szczegółowe informacje o warunkach Konkursu i naborze wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu.
Kontakt z zespołem projektowym: inkubator_plus@sggw.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Galeria

12116561_10205336440478792_239918266_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 12116561_10205336440478792_239918266_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12162357_10205336438278737_140019966_o