Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

1. Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego POWER Konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 – na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców – termin naboru: 27.06.2016 – 29.07.2016 r.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-1mpkpower332016/

 

2. Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 – na projekty NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA – termin naboru: 01.04.2016 – 01.07.2016
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/

 

3. Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER – Konkurs 2/PRK/POWER/3.1/2016 – na projekty PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI – termin naboru: 04.05.2016 – 07.06.2016
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-2prkpower312016/

 

4. Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER -Konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty EDUKACJI FILOZOFICZNEJ – termi naboru: 01.06.2016 – 08.07.2016

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-3efipower312016/

 

5. Działanie 4.1 Innowacje społeczne -  konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-005/16 na Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – termin naboru: 18.05.2016 – 01.06.2016

https://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-7/

 

6. Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia. Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/16 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym – termin naboru: 01.06.2016 – 09.06.2016
https://www.power.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-1/

 

7. Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych – termin naboru: 30.06.2016 do 29.07.2016
https://www.power.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-2/

 

Galeria

12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 12116561_10205336440478792_239918266_o 12162357_10205336438278737_140019966_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 12116561_10205336440478792_239918266_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139