Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw więcej…

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych więcej…

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności więcej…

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje: więcej…

Regionalny Program Operacyjny dla woj. mazowieckiego (RPO Mazowsze)
więcej…

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe więcej…

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej…

Galeria

12116561_10205336440478792_239918266_o_0 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 12162357_10205336438278737_140019966_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 12116561_10205336440478792_239918266_o