Zarządzenia Rektora SGGW:

Wzór pisma w sprawie dostępu do systemu SOWA – doc.

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia projektu współfinansowanego z programów strukturalnych


Zarządzenie Nr 8  z dn. 14 lutego 2013 r NOWE

Wprowadzenie zmian w strukturze administracji centralnej SGGW – utworzenie CIITT


Zarządzenie Nr 8  z dn. 9 marca 2012 r
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zarządzenie Nr 11 z dn. 19 marca 2012 r.
w sprawie zasad obowiązujących przy realizacji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie projektów współfinansowanych z programów strukturalnych, nie objętych programami wspólnotowymi

Zarządzenie Nr 16 z dn. 3 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie Nr 29 z dn. 22 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 29 z dn. 22 sierpnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 42 z dn. 11 grudnia 2007 r.
w sprawie zasad obowiązujących przy realizacji w SGGW projektów współfinansowanych z programów strukturalnych, nie objętych programami wspólnotowymi

Galeria

12116561_10205336440478792_239918266_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 12116561_10205336440478792_239918266_o_0 12162357_10205336438278737_140019966_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139