1. Współpraca SGGW z podmiotami krajowymi

WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (doc) – aktualny  – w przypadku zmian – konieczność opinii ZRP SGGW

Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy dyplomowej

Przykładowa umowa o świadczenie usługi badawczej (rozbudowany wzór zaakceptowany przez ZRP – aktualizacja 26.07.2017)

Krótka przykładowa umowa o świadczenie usługi badawczej (wzór zaakceptowany przez ZRP – aktualizacja 26.07.2017)

Przykład protokołu zdawczo-odbiorczego

 

 

 

 

 

 

2. Współpraca SGGW z podmiotami zagranicznymi
Tłumacznie wzoru porozumienia o współpracy w jęz. angielskim – COOPERATON AGREEMENT przygotowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  (aktualizacja 05.05.2015)