Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką

Prof. dr hab. Andrzej Lenart

pelnomocnik_gospodarka@sggw.pl

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIITT)

Zespół ds. Współpracy z Gospodarką

Mgr Michał Borowy

michal_borowy@sggw.pl


Pełnomocnicy Dziekanów ds. Współpracy z Gospodarką

Wydział Skrót Imię i Nazwisko Kontakt
Wydział Rolnictwa i Biologii WRiB Prof. dr hab. Jan Łabętowicz jan_labetowicz@sggw.pl
Wydział Medycyny Weterynaryjnej WMW Prof. dr hab.  Bogdan Dębski bogdan_debski@sggw.pl
Wydział Leśny WL Dr inż. Paweł Nasiadka nasiadek@wl.sggw.pl
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WOBiAK Prof. dr hab. Kazimierz Tomala kazimierz_tomala@sggw.pl
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska WBiIŚ Dr inż. Wojciech Sas wojciech_sas@sggw.pl
Wydział Technologii Drewna WTD Prof. dr hab. inż. Piotr Beer piotr_beer@sggw.pl
Wydział Nauk o Zwierzętach WNoZ Dr Marcin Gołębiewski marcin_golebiewski@sggw.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych WNE Dr Nina Drejerska nina_drejerska@sggw.pl
Wydział Nauk o Żywności WNoŻ Dr hab. Agata Marzec agata_marzec@sggw.pl
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji WNoZCiK Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska danuta_kolozyn_krajewska@sggw.pl
Wydział Inżynierii Produkcji WIP Dr Szymon Głowacki szymon_glowacki@sggw.pl
Wydział Nauk Społecznych WNS Dr Emilia Paprzycka emilia_paprzycka@sggw.pl
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki WZIiM Dr Krzysztof Karpio krzysztof_karpio@sggw.pl

Galeria

12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12162357_10205336438278737_140019966_o 12116561_10205336440478792_239918266_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 12116561_10205336440478792_239918266_o_0