Wiadomości Fundusze UE

W dniach 16-17 listopada na Stadionie Legii Warszawa odbędzie się 7.Forum Rozwoju Mazowsza – inspirujące debaty, ciekawy dyskusje i praktyczne warsztaty.

Na uczestników wydarzenia czekają dwa dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń w trzech obszarach – Smart City, Smart Business… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 r. zatwierdzona została nowa, piata wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Szczegółowa informacja o zmianach w SZOOP PO WER znajduje… Czytaj dalej

Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2016 r.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Beneficjent grantowy dla

Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” Czytaj dalej

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs INNOHUMAN nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-006/16 w temacie „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż na stronie NCBR ukazały się FAQ do konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący… Czytaj dalej

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Planowany termin naboru… Czytaj dalej

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie, które będzie miało na celu przygotowanie SGGW do efektywnego aplikowania o środki unijne Czytaj dalej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do… Czytaj dalej

Galeria

vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 12116561_10205336440478792_239918266_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 12116561_10205336440478792_239918266_o 12162357_10205336438278737_140019966_o 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0