SGGW w Warszawie od lat współpracuje z podmiotami otoczenia gospodarczego, posiada też doświadczenia w komercjalizowaniu wyników badań naukowych swoich pracowników.

W celu wzmocnienia wsparcia instytucjonalnego działalności wdrożeniowej Uczelnia, powołała Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW. Ponadto sprawami współpracy z gospodarką zajmuje się Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, wraz z wydziałowymi przedstawicielami. Usługi doradztwa patentowego świadczy zewnętrzny Rzecznik Patentowy.

.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym komercjalizacją bezpośrednią zajmuje się Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW. W celu zapoznania się z zasadami współpracy zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami:

  • Regulamin CIiTT
  • Regulamin zarządzania własnością intelektualną
  • Regulamin korzystania z infrastruktury SGGW
  • Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy dyplomowej
  • WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (pdf)
  • WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (doc) – zgodny z zarządzeniem – w przypadku zmian – konieczność opinii ZRP SGGW
  • WZÓR POROZUMIENIA DO UZUPEŁNIENIA _ BEZ KONIECZNOŚCI PONOWNEJ OPINII ZRP – (Indywidualna działalność gospodarcza)
  • WZÓR POROZUMIENIA DO UZUPEŁNIENIA _ BEZ KONIECZNOŚCI PONOWNEJ OPINII ZRP -(spółka)

 

Informacja dla pracownikow naukowych SGGW nt. komercjalizacji bezposredniej.docx
Zalacznik 1 Przyklad pisma przewodniego.docx
Zalacznik 2 Formularz zgloszenia rozwiazania .docx
Zalacznik 3 Oswiadczenie wspoltworcy.doc
Zalacznik 4 Decyzja Rektora.docx