SGGW w Warszawie od lat współpracuje z podmiotami otoczenia gospodarczego, posiada też doświadczenia w komercjalizowaniu wyników badań naukowych swoich pracowników.

W celu wzmocnienia wsparcia instytucjonalnego działalności wdrożeniowej Uczelnia, powołała Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW. Ponadto sprawami współpracy z gospodarką zajmuje się Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, wraz z wydziałowymi przedstawicielami. Usługi doradztwa patentowego świadczy zewnętrzny Rzecznik Patentowy.

Wg analizy przeprowadzonej na Wydziałach SGGW w Warszawie, na dzień 27.09.2013 roku, od 2009 roku potwierdzono 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (krajowych i zagranicznych) oraz 6 skomercjalizowanych technologii. Opatentowane rozwiązania dotyczyły m.in. poprawy efektywności upraw roślin i hodowli zwierząt, technologii żywności i żywienia człowieka, funkcjonalnych dodatków do karm dla zwierząt, rozwoju energetyki odnawialnej, budownictwa i inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej drewna litego i materiałów.
W wyniku audytu technologicznego przeprowadzonego w 2014 roku w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” wyłonionych zostało około 50 zaawansowanych opisów idei biznesowych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą SGGW (Oferta rozwiązań o potencjale komercyjnym).

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym komercjalizacją bezpośrednią zajmuje się Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW. W celu zapoznania się z zasadami współpracy zachęcamy do zapoznia się z obowiązującymi dokumentami:

Poniższe pliki można pobrać jedynie wtedy, gdy jesteśmy zalogowani do Intranetu Uczelni
Można to zrobić np. tu Intranet Dokumenty

Informacja dla pracownikow naukowych SGGW nt. komercjalizacji bezposredniej.docx
Zalacznik 1 Przyklad pisma przewodniego.docx
Zalacznik 2 Formularz zgloszenia rozwiazania .docx
Zalacznik 3 Oswiadczenie wspoltworcy.doc
Zalacznik 4 Decyzja Rektora.docx

 

Galeria

12116561_10205336440478792_239918266_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 12162357_10205336438278737_140019966_o 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12116561_10205336440478792_239918266_o