Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Celem działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie jest wsparcie procesów transferu wiedzy i technologii SGGW poprzez budowę stałych relacji pomiędzy otoczeniem gospodarczym a zespołami badawczo – rozwojowymi Uczelni. Centrum wspiera i inicjuje integrację środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Uczelni z gospodarką oraz administracją rządową i samorządową tworząc sieci współpracy. CIITT prowadzi działania mające na celu rozwój bazy badawczej SGGW poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych w zakresie uzyskania dofinansowania z dotacji unijnych, jak i krajowych na realizację projektów zespołów badawczych Uczelni. Centrum inicjuje i wspiera wdrażanie na Uczelni projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Regulamin CIiTT do pobrania (z 22.06.2015)

Regulamin zarządzania własnością intelektualną (22.02.2015)

Regulamin korzystania z infrastruktury SGGW (22.02.2015)

.

Galeria

12116561_10205336440478792_239918266_o_0 12116561_10205336440478792_239918266_o 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 12162357_10205336438278737_140019966_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139