02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
e-mail: ciitt@sggw.edu.pl
Budynek nr 8,
pokoje 119,118,

Mapa kampusu

  • Zespół CIITT

mgr Marta Paczuska
Specjalista
Telefon: 022 59 356 97
e-mail: marta_paczuska@sggw.edu.pl

mgr Beata Cichowicz
Specjalista
Telefon: 022 59 356 88
e-mail: beata_cichowicz@sggw.edu.pl

mgr inż. Jarosław Pomarański
Specjalista
Telefon: 022 59 356 87
e-mail: jaroslaw_pomaranski@sggw.edu.pl