Zespół odpowiada za organizowanie współpracy SGGW z otoczeniem gospodarczym, tworzenie sieci współpracy z gospodarką, jednostkami naukowymi oraz administracją rządową i samorządową. Zespół odpowiada za realizacje komercjalizacji bezpośredniej. Celem Zespołu jest przygotowanie jednostek SGGW do realizacji projektów przy współpracy z przedsiębiorstwami poprzez m.in. organizację szkoleń, spotkań, warsztatów.

Skład zespołu:

dyrektor CIiTT – dr Maciej Paszewski

specjalista – mgr Beata Cichowicz

specjalista – mgr Marta Paczuska

specjalista – mgr inż Jarosław Pomarański