Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w dniach 20 oraz 22 września 2016 r. organizuje w Warszawie dwudniowe wydarzenie pn. „Mazowieckie Dni Partnerstwa” (MDP).

Adresatami MDP są przedstawiciele instytucji oraz firm zainteresowanych… Czytaj dalej

Do 1 września trwa nabór do projektu #Academy_Smolna

Od 8 września do 20 listopada w Warszawie dobędzie się cykl profesjonalnych warsztatów biznesowych, mentoringu i doradztwa indywidualnego, dzięki którym rozwój firmy stanie się łatwiejszy i bardziej efektywny.

Udział w projekcie… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało FAQ dotyczący konkursu z Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 r. zatwierdzona została nowa, piata wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Szczegółowa informacja o zmianach w SZOOP PO WER znajduje… Czytaj dalej

Studencie i doktorancie,

Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych  wraz z Klastrem B+R&I zapraszają na cykl 5 konferencji i trzydniowe warsztaty z wyjazdem studyjnym. Celem organizowanych wydarzeń jest przygotowanie środowiska akademickiego… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję, iż 17 października 2016 r. rozpocznie się III nabór w tym roku wniosków w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Edukacja ekologiczna”. Do rozdysponowania jest łącznie ponad 11 mln zł: 10,4 mln… Czytaj dalej

Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2016 r.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Beneficjent grantowy dla

Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” Czytaj dalej

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs INNOHUMAN nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-006/16 w temacie „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało FAQ cz. 1 i FAQ cz. 2 dotyczący konkursu z działania 3.3 POWER Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami.

Informujemy o otwarciu III edycji Konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza. Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu Pan Bartosz Kownacki.
W konkursie mogą wziąć… Czytaj dalej

Galeria

vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12116561_10205336440478792_239918266_o_0 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 12162357_10205336438278737_140019966_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 12116561_10205336440478792_239918266_o