Perspektywa 2004 -2006 – Projekty zrealizowane w SGGW :

1. Modernizacja i zakup wyposażenia laboratoryjnego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

2. III Etap budowy Biblioteki Głównej SGGW

3. Zakup wyposażenia dla Centrum Analitycznego SGGW w Warszawie

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języków obcych

5. Ocena warunków posadowienia i bezpieczeństwa budowli oraz ich wpływ na środowisko

6. Wykrywanie polimorfizmu, mutacji oraz sekwencjonowanie DNA-kurs

7. Uproszczenie innowacji i transfer wiedzy w przemyśle drzewnym i meblarskim na terenie województwa mazowieckiego

8. Wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym poprzez tworzenie sieci współpracy i rozwój Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW

9. Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie na terenie województwa mazowieckiego

10. Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy

11. Studia podyplomowe – projektowane geotechnicznie, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko

12. Doskonalenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w zakresie produkcji zwierzęcej-studia podyplomowe

13. Kluczowe etapy procesu produkcji wyrobów i konstrukcji z drewna – szkolenia

14. Zarządzanie i organizacja infrastruktury rolnictwa – studia podyplomowe

15. Metody i techniki menedżerskie –studia podyplomowe

16. Szkolenia z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w województwie łódzkim

17. Szkolenia z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w województwie opolskim

18. Szkolenia z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w województwie podlaskim

19. Szkolenia z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w województwie pomorskim

20. Szkoleni z zakresu zasad Integrowanej Produkcji w województwie podkarpackim

21. Szkoleni z zakresu zasad Integrowanej Produkcji w województwie podlaskim

22. Szkoleni z zakresu zasad Integrowanej produkcji w województwie zachodniopomorskim

23. Szkolenie z zakresu Finansów Gospodarstwa Rolnego w tym VAT w województwie dolnośląskim

24. Szkolenie z zakresu Finansów Gospodarstwa Rolnego w tym VAT w województwie łódzkim

25. Szkolenie z zakresu Finansów Gospodarstwa Rolnego w tym VAT w województwie małopolskim

26. Szkolenie z zakresu integrowanej produkcji roślin w województwie lubuskim

27. Szkolenie z zakresu integrowanej produkcji roślin w województwie małopolskim

28. Szkolenie z zakresu integrowanej produkcji roślin w województwie śląskim

29. Szkolenie z zakresu integrowanej produkcji rośli w województwie warmińsko-mazurskim

30. Szkolenie z zakresu integrowanej produkcji roślin w województwie zachodniopomorskim

31. Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w woj. dolnośląskim

32. Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w woj. kujawsko-pomorskim

33. Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w woj. lubuskim

34. Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w woj. podkarpackim

35. Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w woj. warmińsko-mazurskim

36. Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w woj. wielkopolskim

37. Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, w tym podstawy obsługi komputera w województwie opolskim

38. Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, w tym podstawy obsługi komputera w województwie warmińsko-mazurskim