Perspektywa 2007 – 2013
Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych i podobnych realizowane w SGGW:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1. Studia podyplomowe – projektowanie geotechniczne

2. Program Unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów

3. Studia Podyplomowe 2-wu semestralne w zakresie nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniu żywności i pasz

4. Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych – pilotaż

5. Nowoczesne metody ochrony zasobów genowych oraz aplikacja technik molekularnych w naukach przyrodniczych – cykl szkoleń

6. Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki

7. Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW

8. Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020

9. Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1.FORESIGHT Regionalny dla szkół Wyższych Warszawy i Mazowsza ” Akademickie Mazowsze 2030″

2.Bio- Żywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego

3.Functional Analysis of Genetic, Molecular and Quantum Mechanisms that Regulate Plants Productivity, and Biotechnologies for Cell Wall Degradation and Hydrogen Production

4.Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody

5.Mikro i Nano – systemy w Chemii i diagnostyce biomedycznej

6.Program POMOST -wsparcie dla kobiet w ciąży

7.Program POMOST -wsparcie dla kobiet w ciąży 2

8. BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko

1. Centrum Naukowo- Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska-” Centrum Wodne SGGW”

2. Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi

3. Ochrona ex situ żubra Bison bonasus

4. Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno wschodnia

5. Mieszkam na terenie chronionym prawa i obowiązki

Regionalny Program Województwa Łódzkiego

1. Ścieżka edukacyjna w Arboretum w Rogowie

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

1. Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej

Program Operacyjny RYBY

1. Szkolenie z zakresu akwakultury stawowej pt. Wielowymiarowe walory stawowej produkcji ryb, a spójność przepisów i wizerunek produktów akwakultury stawowej

Regionalny Program Operacyjny

1. Klaster innowacji w Agrobiznesie.

2. Weterynaryjne Centrum Badawcze

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim

2. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach mazowieckim i świętokrzyskim

3. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach lubelskim i podkarpackim

4. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach łódzkim i śląskim


 

Norweski Mechanizm Finansowy

1. Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarów, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z obszarów wiejskich

2. Opracowanie metod odtwarzania pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawiania stanu bioróżnorodności

3. Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna – reliktu Wielkich torfowisk wysokich Europy Środkowej

Polsko – Norweski Fundusz Badań

1. Wpływ nanomateriałów na zdrowie człowieka : wnioski z badań in vitro i na modelach zwierzęcych

2. Fitoremediacja zanieczyszczeń powietrza jako narzędzie redukcji ryzyka zdrowia ludzkiego

3. Wpływ ekologicznych metod uprawy na jakość produkowanych warzyw

Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno wschodnia