Tytuł projektu: Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno wschodnia

Numer umowy: POIS.05.01.00-00-229/09-00

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko, działanie 5.1

Wartość całkowita projektu: 13 385 339,82 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 10 751 674,83PLN, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 897 354,39, wkład własny partnerów

Okres realizacji: 14.04.2011 – 31.12.2013 – zakończony

Realizatorzy: Konsorcjum; Lider -  SGGW Wydział Nauk o Zwierzętach, partnerzy: Nadleśnictwo Borki, Nadleśnictwo Supraśl, Nadleśnictwo Waliły, Nadleśnictwo Krynki, Nadleśnictwo Żednia, Nadleśnictwo Białowieża, Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Hajnówka, Białowieski Park Narodowy

Opis Projektu: Głównym celem Projektu jest wdrożenie w północno-wschodniej Polsce „Strategii ochrony Żubra Bison bonasus w Polsce”. Projekt będzie obejmował działania w trzech wolnych populacjach Żubra, tj. w Puszczach Boreckiej, Knyszyńskiej i Białowieskiej, oraz w stadzie Żubra utrzymywanym w Ośrodku Hodowli Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym. Istotnym elementem projektu jest prowadzenie Międzynarodowej Księgi Rodowodowej Żubrów. Jednym z ważniejszych celów jest dążenie do zwiększenia liczebności i zasięgu występowania Żubra poprzedzone szczegółową oceną uwarunkowań siedliskowych, społecznych i organizacyjnych.

Strona WWW

http://www.projektinsitu.sggw.pl