Obsługę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie doradztwa patentowego prowadzi obecnie Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy.

Zgłoszenia patentowe odbywają się za pośrednictwem CIiTT zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kontakt do Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT):

ul. Nowoursynowska 166 bud. 8 pok. 119

e-mail: ciitt@sggw.pl

Tel: 22 59 35687
22 59 35697
22 59 35688
22 59 35692